LogowanieStatystyka

Odsłon : 727165
KOMPLEKSOWE ROBOTY DROGOWE
Wpisany przez STRADA&SEGNO   
Czwartek, 20 Marzec 2008 00:00
UWAGA : CENNIKI, OPISY, PROJEKTY, GALERIE, RYSUNKI ZŁĄCZEK W AUTOCAD - TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

zapraszamy do rejestracji

www.keesafety.weebly.com

www.euroclamp.pl

www.sklep.euroclamp.pl

Zmieniony: Czwartek, 09 Grudzień 2010 12:59
 
złącza rurowe EUROCLAMP
Wpisany przez EUROCLAMP   
Poniedziałek, 16 Luty 2009 09:01

Konstrukcje drogowe

Bariery, wygrodzenia

Poręcze

Wiaty na koszyki, wyposażenie sklepów

Wiaty rowerowe, samochodowe, zadaszenia, markizy

Podjazdy dla niepełnosprawnych

Stelaże pod reklamy

Płace zabaw

Wyposażenie magazynów, BHP

Konstrukcje sportowe

Stelaże pod panele słoneczne

Zmieniony: Wtorek, 01 Czerwiec 2010 12:54
 
podjazdy dla osób niepełnosprawnych Kee Access
Wpisany przez STRADA&SEGNO   
Piątek, 12 Październik 2007 12:26

Według przepisów każdy budynek użyteczności publicznej powinien posiadać podjazd dla niepełnosprawnych. Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie może przekraczać 8% gdy pochylnia usytuowana jest na zewnątrz, oraz wysokość podjazdu jest w granicach do 50 cm. Jeżeli pochylnia jest dłuższa niż 9m powinna być podzielona na krótsze odcinki przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1,5m. Pochylnia winna mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2m, a krawężniki powinny mieć wysokość co najmniej 7 cm gdzie odstęp między barierkami powinien mieścić się w granicach od 1 do 1,1 m.
Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5m. Przestrzeń manewrowa na spoczniku związywanym z pochylnią przed wejściem do budynku powinna umożliwiać manewrowanie wózkiem inwalidzkim i otwieranie drzwi oraz mieć wymiary co najmniej 1,5 m x 1,5m. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze umieszczone na wysokości 0,75m i 0,9m od
płaszczyzny ruchu. Poręcze przy schodach i pochylni powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05m. Poręcze przed początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.

więcej: www.keesafety.weebly.com

Zmieniony: Środa, 26 Maj 2010 05:31