Statystyka

Odsłon : 727278
Cienkowarstwowe oznakowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez STRADA&SEGNO   
Piątek, 12 Październik 2007 13:05

Wykonujemy oznakowanie cienkowarstwowe dróg, parkingów, placów manewrowych itp.

Posiadamy malowarkę typu LineLazer 5900, której system natrysku hydrodynamicznego pozwala na uzyskanie linii o wyraźnych, ostrych brzegach

LINER High Solid – farba akrylowa, rozpuszczalnikowa, szybkoschnąca do oznakowania jezdni

Symbol: 24.30.12-50.00-1317-151-PAZ-0270

Norma ZN PCW-2120:2000

Atesty: IBDiM Aprobata techniczna Nr AT/2001-040091;  PZH 2/B-2043/95

Charakterystyka: Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do oznakowania jezdni LINER stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych.

Zakres stosowania: Farba LINER przeznaczona jest do wykonywania oznakowań poziomych na jezdniach, placach, parkingach i innych nawierzchniach drogowych i komunikacyjnych wykonanych z betonu asfaltowego. Ze względu na bardzo krótki czas schnięcia zaleca się stosować farbę do oznakowania jezdni w warunkach gdzie wymagane jest szybkie wznowienie ruchu drogowego.

Metody aplikacji: Farbę nakładać mechanicznie wszystkimi typami malowarek (malowarki pneumatyczne i hydrodynamiczne).

Wydajność: Na dobrych nawierzchniach poprawne parametry oznakowania można uzyskać przy nakładzie farby 600g na m2. W najczęściej spotykanych warunkach zalecany nakład to 600-800g na m2. Maksymalny nakład farby w jednej warstwie wynosi 1 kg na m2.

Własności użytkowe: Farba charakteryzuje się krótkim czasem wysychania, wysoką gęstością i bardzo dobrym kryciem. Oznakowania wykonane z użyciem farby odznaczają się dobrą przyczepnością do podłoża, dobrą odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych, bardzo dobrą  szorstkością i białością. Zastosowanie mikrokulek szklanych o działaniu retrorefleksyjnym powoduje doskonałą widoczność oznakowań w świetle reflektorów samochodowych w warunkach nocnych. Ze względu na bardzo dobrą przyczepność mikrokulek do farby, powłoki utrzymują bardzo dobrą trwałość odblaskowości w czasie eksploatacji.

Podstawowe dane techniczne:

Barwa – biała

Gęstość w 200C – 1,61÷1,65 [g/cm3]

Czas wypływu (kubek Forda Ø4mm, temp. 200C) - 90÷110 [s]

Zawartość substancji stałych - 75÷79 [%]

Czas schnięcia w temp. 200C do uzyskania przejezdności – około 10 min.

Rozcieńczalnik: Rozcieńczalnik WPZ 11 do farb do oznakowania jezdni o symbolu 24.30.22-79.31-1318151-WPZ-Z011

Sposób stosowania: Farbę LINER nanosi się na czyste, suche  i spójne podłoża bitumiczne. Ze względu na możliwość wystąpienia zażółcenia oznakowań nie jest zalecane stosowanie farby na podłoża typu smołowego. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać w celu ujednorodnienia wyrobu w całej objętości oryginalnego opakowania. Lepkość farby LINER w stanie dostawy przystosowania jest bezpośrednio do malowania. Jedynie w przypadku znacznego wzrostu lepkości farby spowodowanego np. niską temperaturą otoczenia (5-100C) dopuszcza się jej rozcieńczenie niewielką ilością rozcieńczalnika WPZ 11 do farb do znakowania jezdni o symbolu 24.30.22-79.31-1318151-WPZ-Z011 w ilości do 2% wagowych. Nadmierne stosowanie rozcieńczalnika jest niedopuszczalne ze względu na otrzymywanie powłok o obniżonej trwałości. Farbę należy nanosić w zakresie temperatur powietrza 5-350C przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Temperatura podłoża minimum +50C. Niedopuszczalne jest stosowanie farby podczas występowania mgły lub rosy. Farbę można nanosić malowarkami pneumatycznymi lub hydrodynamicznymi. W celu nadania wykonywanym oznakowaniom efektu odblaskowego należy nanieść na farbę mikrokulki szklane w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy od nałożenia farby. Mikrokulki powinny być naniesione w sposób mechaniczny, zapewniający odpowiednie zanurzenie mikrokulek w farbie. Niedopuszczalne jest posypywanie ręczne. Zużycie kulek szklanych powinno wynosić 250-300 g/m2. Zalecane rodzaje kulek szklanych: MB.1B2.T(P) prod. Sovitec lub 125-630T produkcji „Interminglass Co.Ltd”.

Opakowania: wiadro 30 kilogramowe metalowe.

Okres gwarancji: w oryginalnych opakowaniach nienarażonych  na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 12 miesięcy od daty produkcji.

Przepisy BHP i Ppoż.: Farba jest wyrobem wysoce łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla zdrowia lotne rozpuszczalniki, dlatego też podczas wykonywania prac malarskich należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP  i Ppoż. w tym zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków w trakcie wykonywania wymalowań. Farbę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu

Zmieniony: Sobota, 24 Listopad 2007 16:40